Elektrotavler til industri- og næringsbygg

Skreddersydde løsninger til ditt anlegg.

Om oss


Elaris Elektrotavler AS prosjekterer og produserer elektrotavler til alle formål. Vi er 6 ansatte lokalisert i Stavanger.


Vi streber etter å levere god kvalitet i alle ledd og ha fokus på våre kunder. Vi har lang erfaring med tavleproduksjon til industri og næringsbygg. Vi tilbyr tjenester til det offentlige og det private næringsliv. Blant annet leverer vi omfattende løsninger til maritim sektor, samferdsel samt landstrømsløsninger.

Tjenester


Kraftdistribusjon
Vi Prosjekterer og produserer tavler for kraftdistribusjon til alle typer anlegg. Beregninger og dokumentasjon er en naturlig del av våre leveranser.
Landstrøm
Sammen med vår samarbeidspartner leverer vi tavler til faste og flyttbare landstrømsanlegg.
Automatikktavler
Automatikktavler utgjør en stor andel av vår portefølje. Vi får gode tilbakemeldinger for utført arbeid og oppfølging i fra våre samarbeidspartnere.
Strømskinner
Vi har verktøy og kompetente medarbeidere som gjør oss i stand til å prosjektere, bestille og montere strømskinner på en rask og effektiv måte.
Rehabilitering
Vi bistår i forbindelse med rehabilitering av eksisterende tavleanlegg, enten som rådgivere eller utførende samarbeidspartner.
Samferdsel
Vi produserer og leverer tavler til vei tunnellinstallasjoner hvor deltagelse ved igangkjørings-prosesser er en naturlig del av leveransen
Helse
Som et ledd i vår portefølje har vi spesiell fokus og lang erfaring med produksjon av tavler til helseforetak.
Engineering
Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere som bistår med vurderinger og beregninger knyttet til tavleanlegg.
Maritim installasjon
Vi produserer tavler for maritime installasjoner, som kraftdistribusjon, automatikk, styreapplikasjoner og startere.
Maskin og styretavler
Vi har gode relasjoner mot industri og maskinbyggere og har høyt kvalifiserte medarbeidere til produksjon av styre og starter applikasjoner.
Skilt og merkesystemer
Vi designer og produserer skilt og merkesystemer i plast og syrefaste materialer etter kundens ønske og behov.

Referanser


Johan Sverdrup
I samarbeid med oppdragsgiver har vi produsert flere tavleanlegg for styring av kraner til dette prosjektet. Med et tett og godt samarbeid har vi sammen utviklet et produkt skreddersydd for sluttkundens plassering og bruk.
Oslo Lufthavn Gardermoen
I tett samarbeid med OneCo og prosjektavdelinger på SBV T2 OSL har vi prosjektert og montert strømskinner i forbindelse med utvidelse og etablering av nytt terminalbygg på Gardermoen.
Ramform
Vi har fått gode tilbakemeldinger vedrørende produksjon og leveranse av styre- og nodeskap til sesmic-båtene Ramform.
E6 Dovrebanen
Elpa as var delaktig i tavleleveranser samt igangkjøringsprosesser før åpningen av strekningen Eidsvoll og Stange sommeren 2015.
Sweco bygget
I samarbeid med utførende leverte vi hoved og fordelingstavler til det nye Sweco bygget i Bergen. Bygget ble ferdigstilt høsten 2016.
Storebø portalen
I samarbeid med utførende stod vi for leveransen av distribusjonstavler til dette prosjektet. Prosjektet ble ferdigstilt våren/sommeren 2015.

Kontakt


Elaris Elektrotavler er raskt på saken! Kontakt oss for å avtale gratis befaring av ditt anlegg, for å motta et uforpliktende pristilbud, eller ved andre henvendelser. Vi ser fram til å høre fra deg.


Elaris Elektrotavler AS
Forusbeen 210
4313 Sandnes

Telefon: 40 00 44 70
E-post: post@elaris.no
Faktura: faktura@elaris.no

Org.nr.: 924 952 393


Geir Hegelstad
Daglig leder
geir.hegelstad@elaris.no
+47 951 32 372

Dag Helge Bjørk Hoppestad
Saksbehandler / Prosjektansvarlig
dag.helge.hoppestad@elaris.no
+47 901 76 401

Odd Ivar Mattingsdal
Saksbehandler / Prosjektansvarlig
odd.ivar.mattingsdal@elaris.no
+47 907 10 778

Mark Brooks
Saksbehandler / Prosjektansvarlig
mark.brooks@elaris.no
+47 924 21 406

Kaj Andre Espe
Montør
kaj.andre.espe@elaris.no
+47 481 23 345

Simen Bøe
Montør
simen.boe@elaris.no
+47 468 11 955

Bjørnar Skjeldal
Tavlemontør
bjorrnar.skjeldal@elaris.no
+47 48116549

Solfrid Waage
Tavlemontør
solfrid.waage@elaris.no
+47 99276213

Gabriel Lobekk Åsen
Tavlemontør
gabriel.lobekk.aasen@elaris.no
+47 99166411


BR Industrier
Elektrotavler til industri- og næringsbygg